Avís legal

La pàgina web www.arcmultimedia.es pertany a Manel López Agenjo amb NIF / CIF: 79276062F, amb domicili fiscal a Av/Gumersind Bisbal 3-5 1-3, la Pobla de Claramunt, 08787, Barcelona.

A l’efecte del compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, d’ara endavant LSSI, i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, el propietari del domini referenciat, l’informa que la finalitat de la pàgina web és publicitària i informativa; així mateix, s’ofereix la possibilitat de contactar o sol·licitar informació més detallada dels productes i serveis de l’empresa a través de formularis específics. Les dades personals que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers degudament inscrits en l’AEPD titularitat de Manel López Agenjo amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per mantenir-lo informat de futures promocions, notícies i novetats relacionades amb l’activitat via correu electrònic, fax, sms, o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, excepte oposició expressa per part seva. Manel López Agenjo es compromet a no cedir ni utilitzar aquestes dades més que per als fins per als quals han estat recollides.

L’usuari podrà, en tot moment, exercitar els drets reconeguts a la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari mitjançant comunicació a través del correu electrònic sac@arcmultimedia.es També poden exercitar aquests drets en els termes que la normativa aplicable estableix i que pot consultar a www.agpd.es

DRETS D’AUTOR

ARC MULTIMEDIA informa que el lloc web www.arcmultimedia.es (els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web) es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat de consentiment exprés i escrit.
Les marques que s’esmenten en aquest lloc web corresponen a cada propietari de marca en particular.

L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i inclús d’intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través d’o dels seus serveis emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a través.

Algunes de les imatges utilitzades han estat descarregades de les webs:

www.freepik.es i www.pixabay.es

Es poden posar en contacte amb el propietari de la pàgina a:
Telèfon .: 609 800 593 – E mail: sac@arcmultimedia.es